ภาพกิจกรรม

กิจกรรมปีการศึกษา 2564

กิจกรรมวันคริสต์มาส

 

กิจกรรมปีการศึกษา 2562

กิจกรรมกีฬาสี

  

 

 

 

กิจกรรมทัศนศึกษาที่จังหวัดนครปฐม และจังหวัดราชบุรี

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 – 6

 

 

 

กิจกรรมทัศนศึกษาที่สวนสามพราน rose garden จังหวัดนครปฐม

นักเรียนชั้นอนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

 

 

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ เนตรนารี สามัญ